Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

HỌA THƠ LÝ BẠCH (đăng lại)

中作
Khách trung tác
Khúc hát người xa nhà
Thái Bá Tân
蘭陵美酒鬱金香, 
玉碗盛來琥珀光。 
但使主人能醉客, 
不知何處是他鄉。
Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương, 
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang. 
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách, 
Bất tri hà xứ thị tha hương.
La Lăng có rượu uất kim hương
Chén ngọc long lanh rất lạ thường
Giá chủ có nhiều cho khách uống
Để say quên cảnh sống tha hương


Tôi đăng thêm bức ảnh để bạn nào cũng nhìn được bài thơ chữ Hán của Lý Bạch

Khúc hát người xa nhà
Lan Lăng có rượu uất kim hương.
Chén ngọc long lanh thật khác thường.
Giá chủ có nhiều cho khách uống,
Để say, quên cảnh sống tha hương.

Thái Bá Tân
HỌA THƠ LÝ BẠCH
Các bạn thân mến!
Uất Kim Hương, tên một loài hoa rất đẹp, ít có loại hoa nào sánh kịp. Thời Tây hóa này người ta lại chỉ biết đến tên Tulips mà thôi ! Tuy tôi chưa đi được thật nhiều trong làng blog nhưng cũng khá dài (nếu như lập thành danh sách) . Mà mới thấy vẻn vẹn 3 blog có viết tên hoa bằng VIỆT NGỮ - Uất Kim Hương - Đó là blog của tôi — Xuân Đào-Czechowice. Blog Lan Lan (tức Vĩ Cầm) và blog Lananh. Trong blog Lananh có bài thơ của Lý Bạch do Thái Bá Tân dịch:
Lan lăng có rượu uất kim hương
Chén ngọc long lanh thật khác thường
Gía chủ có nhiều cho khách uống
Ðể say, quên cảnh sống tha hương
Đọc bài thơ này, tôi mường tượng ra, tác giả đang sống một cách phong lưu, quý phái nhưng lại đang sống nơi đất khách, quê người, đang day dứt nhớ tới quê hương bản quán của mình. Ở trong lăng "Lan" nào đó, có rượu ủ men uất kim hương , vừa thơm, vừa ngon, lại rót vào chén ngọc đẹp long lanh, càng tăng thêm hương vị say nồng quyến rũ của rượu . Tác giả đã uống , uống nhiều, nhưng vẫn chưa quên nơi quê hương yêu quý của mình nên ao ước :
Giá chủ có nhiều cho khách uống.
                                Để say, quên cảnh sống tha hương
Thật là hay!
Càng hay hơn, khi phát hiện nếu:
 Bỏ 2 chữ đầu câu được bài ngũ ngôn tứ tuyệt
Có rượu uất kim hương
Long lanh thật khác thường
Có nhiều cho khách uống
Quên cảnh sống tha hương
Bỏ 4 chữ đầu câu được bài
Uất kim hương
Thật khác thường
Cho khách uống
Sống tha hương
....Và trong đêm Trung thu, trăng sao vằng vặc, trời trong xanh man mác . Một mình ngoài balkon. Rót chén rượu nhâm nhi, thả hồn vào bài thơ tuyệt diệu ấy. Nhìn mặt trăng soi mình trong chén rượu cứ lung linh, lung linh, huyền ảo...tức cảnh thành thơ
Trăng soi ly rượu ngát thơm hương
Ngào ngạt men say rất lạ thường
Tôi nâng ly nhâm nhi đôi chút, trăng trong ly rượu loang loáng, sóng sánh vàng như đã tan trong đó vậy
Một câu thơ nữa nảy ra:
Trăng tan trong rượu cho ta uống
Thế rồi ngà ngà say, vừa say vừa viết tiếp:
Cùng say, hương vị UẤT KIM HƯƠNG
Trăng đã cùng chung, vui một chén
Để ai nhung nhớ, nặng lời thương
Say quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thẫn thờ tỉnh dậy tôi viết tiếp:
Sáng mai tỉnh dậy: trăng đâu mất?
Còn lại mình ta, dạ vấn vương!
Lúc tĩnh tâm chép và sửa lại bài thơ, mới thấy :
MỘT MÌNH NÓ CÓ THỂ THÀNH NHIỀU BÀI THƠ NỮA
(Không theo Đường luật)
Xin giới thiệu cùng các bạn:
Bài gốc
Trăng rơi ly ngọc, ngát thơm hương
Ngào ngạt men say, rất lạ thường
Bầu rượu trăng tan ta sẽ uống
Ngất ngây, vị ngọt Uất Kim Hương
Chung vui cạn chén cùng ta nhé
Quyện cả tình yêu, nỗi nhớ thương
Tỉnh dậy sớm mai: trăng biến mất?
Bâng khuâng, lưu luyến mối tơ vương!
Bỏ 2 chữ đầu câu được bài thơ thứ 2
Ly ngọc, ngát thơm hương
Men say, rất lạ thường
Trăng tan ta sẽ uống
Vị ngọt Uất Kim Hương
Cạn chén cùng ta nhé
Tình yêu, nỗi nhớ thương
Sớm mai: trăng biến mất?
Lưu luyến mối tơ vương!
Lấy 2 chữ đầu câu + chữ giữa + 2 chữ cuối câu được bài 3
Trăng rơi ngọc, thơm hương
Ngào ngạt say, lạ thường
Bầu rượu tan sẽ uống
Ngất ngây, ngọt Kim Hương
Chung vui... chén... ta nhé
Quyện cả... yêu... nhớ thương
Tỉnh dậy mai: biến mất?
Bâng khuâng luyến tơ vương!
Bỏ 3 chữ đầu câu được bài 4
Ngọc, ngát thơm hương
Say, rất lạ thường
Tan ta sẽ uống
Ngọt Uất Kim Hương
Chén cùng ta nhé
Yêu, nỗi nhớ thương
Mai: trăng biến mất?
Luyến mối tơ vương!
Bỏ 4 chữ đầu câu được bài 5
Ngát thơm hương
Rất lạ thường
Ta sẽ uống
Uất Kim Hương
Cùng ta nhé
Nỗi nhớ thương
Trăng biến mất?
Mối tơ vương!
Đổi chỗ:
 Hai chữ thứ ba, thứ tư đứng trước hai chữ thứ nhất và thứ hai mỗi câu
Đổi tiếp:
 4 chữ đầu câu dòng 2 lên dòng 1
4 chữ đầu câu dòng 1 xuống dòng 2
Cứ thế hoán đổi gữa 3 và 4, giữa 5 và 6, và giữa 7 và 8
Được bài thất ngôn bát cú mới, bài 6
Men say, ngào ngạt ngát thơm hương

Ly ngọc trăng rơi rất lạ thường

Vị ngọt ngất ngây cho ta uống

Trăng tan bầu rượu Uất Kim Hương

Tình yêu quyện cả cùng ta nhé

Cạn chén chung vui nỗi nhớ thương

Lưu luyến bâng khuâng, trăng biến mất?

Sớm mai tỉnh dậy: mối tơ vương!

Bỏ 2 chữ đầu câu được bài 7

Ngào ngạt ngát thơm hương

Trăng rơi rất lạ thường

Ngất ngây cho ta uống

Bầu rượu Uất Kim Hương

Quyện cả cùng ta nhé

Chung vui nỗi nhớ thương

Bâng khuâng, trăng biến mất?

Tỉnh dậy: mối tơ vương!

Lấy 2 chữ đầu câu + chữ giữa + 2 chữ cuối câu được bài 8

Men say ngạt thơm hương

Ly ngọc rơi lạ thường

Vị ngọt ngây ta uống

Trăng tan rượu Kim Hương

Tình yêu cả ta nhé

Cạn chén vui nhớ thương

Lưu luyến khuâng biến mất?

Sớm mai dậy: tơ vương!

Đổi 4 chữ đầu câu dòng thứ nhất với 4 chữ đâu câu dòng thứ tư

Đổi 4 chữ đầu câu dòng thứ hai với 4 chữ đâu câu dòng thứ sáu

Đổi 4 chữ đầu câu dòng thứ ba với 4 chữ đâu câu dòng thứ bảy

Đổi 4 chữ đầu câu dòng thứ năm với 4 chữ đâu câu dòng thứ tám

Được thất ngôn bát cú mới, bài 9

Ngất ngây, vị ngọt ngát thơm hương

Quyện cả tình yêu, rất lạ thường

Tỉnh dậy sớm mai ta sẽ uống

Trăng rơi ly ngọc Uất Kim Hương

Bâng khuâng lưu luyến, cùng ta nhé

Ngào ngạt men say nỗi nhớ thương

Bầu rượu trăng tan, trăng biến mất?

Chung vui cạn chén mối tơ vương!

Bỏ 2 chữ đầu câu được bài thơ thứ 10

Vị ngọt ngát thơm hương

Tình yêu, rất lạ thường

Sớm mai ta sẽ uống

Ly ngọc Uất Kim Hương

Lưu luyến cùng ta nhé

Men say nỗi nhớ thương

Trăng tan, trăng biến mất?

Cạn chén mối tơ vương!

Lấy 2 chữ đầu câu + chữ giữa + 2 chữ cuối câu (bài 9)

được bài 11

Ngất ngây, ngọt thơm hương

Quyện cả yêu, lạ thường

Tỉnh dậy mai, sẽ uống

Trăng rơi ngọc Kim Hương

Bâng khuâng luyến ta nhé

Ngào ngạt say nhớ thương

Bầu rượu tan biến mất?

Chung vui cạn tơ vương!

Bỏ 1 chữ đầu câu (bài thơ thứ 10) được bài 12

Ngọt ngát thơm hương

Yêu rất lạ thường

Mai ta sẽ uống

Ngọc Uất Kim Hương

Luyến cùng ta nhé

Say nỗi nhớ thương

Tan, trăng biến mất?

Chén mối tơ vương!

Xin cám ơn bạn đã đọc bài viết này!

Đêm vùng than 1/10/2012

Đỗ Xuân Đào

13 nhận xét:

 1. ÔI, tuyệt quá đi. Anh quả là cao thủ về thơ Cho em đem bút nghiên sang học với anh nhé. Hiiii

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lúc buồn không nghĩ được điều gì mới lại đem cái cũ ra đăng lại thôi mà....

   Xóa
  2. Anh sắm bút, nghiên cho anh và em rồi .
   Nghỉ cuối tuần sang anh để cùng học hỏi lẫn nhau nhé!
   Anh chờ em!

   Xóa
 2. Tem vàng, tem bạc em lĩnh tuốt anh ạ. Em đã đọc kĩ và ngẫm nghĩ, thấy khó quá...có lẽ bao giờ em bằng tuổi anh may ra mới làm được kiểu thơ này anh à. ( Nếu chịu khó ngồi nghiền ngẫm cơ. Em thì lại chúa lười. Hiiii)
  Em chúc anh luôn dồi dào sức khoẻ và có nhiều thi phẩm hay nữa nhé.
  http://d4.violet.vn/uploads/blogs/731728/09081203582590443.gif

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Biết nói thế nào nhỉ...
   Anh thấy thơ không luật đường vẫn có cái hay... bởi nó không bị gò bó chật hẹp, thỏa sức tung hoành
   Tem nè em:
   http://img.zing.vn/gn/images/data/baiviet/trung-vang.jpg
   Chúc em đêm ngủ ngon!

   Xóa
 3. MT sang thăm anh X Đ, anh X Đ viết thơ thật hay , em gái chỉ mới tập làm thơ nhưng đọc được những bài thơ của anh, MT càng thích học hỏi thêm về thơ văn hơn nữa (hihi)... Tối thứ 5 bình yên , cuối tuần vui vẻ anh nhé !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn lời động viên của MT!
   Chúc em vui vẻ và ngủ ngon!

   Xóa
 4. Anh Xuân Đào ơi ...
  -------------------------
  Em qua thăm anh nè ..hihi.....cho em với Thu Nguyên qua học lối họa thơ của anh cho có bạn anh nhé .hihihi...
  -------------------------
  Chúc anh ngon giấc
  http://www.traicayngocngoc.com/201107_traicayngocngoc/images/products/Gi%E1%BB%8F%20tr%C3%A1i%20c%C3%A2y%20005.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất hân hạnh được cùng Thu Nguyên và Hương Quê chụm đầu học hỏi lẫn nhau!
   http://d4.violet.vn/uploads/blogs/749681/thong_den_chop_tat.gif
   Chúc em vui vẻ!

   Xóa
 5. Thơ họa và đều hay anh ạ,nhưng tiếc quá em ko có khả năng và thời gian họa lại cùng anh
  http://k14.vcmedia.vn/P5ztNeWnPgTuRvNfEChtKHpOhiE1F/Image/2012/08/120817xac-Ice-Cream-Mooncakes-296b0.jpg
  Em sang thăm ,chúc anh ngày CN an lành và mùa trung thu ấm áp vui vẻ hp bên gđ

  Trả lờiXóa
 6. Cám ơn em đã tặng quà trung thu cho anh!
  http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/3/hinh-anh-mien-tay-nam-bo-14.jpg
  Anh tặng em quả ngọt....
  Chúc em vui vẻ!

  Trả lờiXóa
 7. Em sang muộn,vội nên không kịp cảm nhận cùng thơ ,nên chỉ chúc anh một đêm Trung thu thật vui vẻ,hạnh phúc, đầm ấm bên con cháu nha

  Em tặng anh quà Trung Thu nè :

  http://hanoilive.com/wp-content/uploads/2009/9/75169338-149997_mooncake.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh thấy lúc nào sang nhà anh em đều kêu vội và không nán lại một chút cho vui......
   http://f1.chat247.vn/cf/nhungdh/9/anh-kim-bum-14.jpg
   Chào em nhé!
   Chúc vui vẻ!

   Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .


Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi