Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

BA CHẠC
Ba chạc
(thủ vĩ ngâm)
Gốc cây ra chạc khéo mơ màng
Thật giống ngã ba bộ hạ nàng
Ảnh chụp vô tình mà ghẹo thiếp
Hình ghi hữu ý để trêu chàng
Thiên nhiên ôm ấp công trình ngọc
Tạo hóa nâng niu sản phẩm vàng
Ngắm nghía say sưa như giấc mộng
Gốc cây ra chạc khéo mơ màng
15/6/2016

Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi