Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

CẢNH XUÂN


CẢNH XUÂN
(họa thơ Trần Đình Thiện)
Đọc xuôi
Tuyệt vui trong xóm
Hoa đỏ nở rồi tết đón sang
Tuyệt vui trong xóm lẫn ngoài làng
Trà hồng thắm sắc khoe bên sảnh
Huệ trắng thơm hương tỏa giữa trang
Nhà đẹp võng đu Lan, Điệp tím 
Ngõ xinh cành vẫy Cúc, Mai vàng
Xa xôi mãi nhớ cùng nơi ấy
Tha thiết hát, đàn, sáo vọng vang
Đọc ngược
Xóm trong vui tuyệt
Vang vọng sáo, đàn, hát thiết tha
Ấy nơi cùng nhớ mãi xôi xa
Vàng Mai, Cúc vẫy cành xinh ngõ
Tím Điệp, Lan đu võng đẹp nhà
Trang giữa tỏa hương thơm trắng Huệ
Sảnh bên khoe sắc thắm hồng Trà
Làng ngoài lẫn xóm trong vui tuyệt
Sang đón tết rồi nở đỏ hoa
3/2/2017
Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi