Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

EM ƠI BA LAN


Các bạn thân mến!

 Những ngày này cách đây 43 năm, (5/8/1969-25/10/1969) lớp học chính trị của bộ công nghiệp nặng sơ tán ở thôn Ngọc Lý, xã Tân

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Họa thơ blog HỒ CHÍ TOÀN


Các bạn thân mến!
 Bên blog Hồ Chí Toàn  có bài thơ họa rất hay:


SẮC THẮM

Tặng hoa hồng đẹp để em cài
Lên tóc mướt xanh chẳng kém ai
Sáng sáng anh sang thêm sắc thắm

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi