Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

VẮNG NÀNG


Vắng nàng…
Mây ngẩn ngơ trôi
Ngày lơ mơ nắng ngủ thôi giấc đầy
Vắng nàng…
trăng cũng khuyết gầy 
Cây đa chú Cuội bám dầy rêu phong
Vắng nàng…
mơ mận héo bông
Bướm ong mệt mỏi cành hồng ngẩn ngơ
Váng nàng…
Anh cứ thẩn thơ
Nhớ nàng anh bỗng hóa khờ tương tư!
6/4/2016
Đỗ Xuân Đào

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Mơ gặp Tản Đà


MƠ VỚI TẢN ĐÀ
Ta cùng thi sĩ Tản Đà
Ngồi bên bình rượu ướp hoa buổi nào
Ngày xuân dưới gốc hồng đào
Hai ta thân thiết như giao với quỳnh
Giật mình tỉnh giấc - mỗi mình
Tản Đà đâu hỡi vương tình nỉ non.
4/4/2016
Đỗ Xuân Đào

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

TIÊU SẦU.................SẦU TIÊU


TIÊU SẦU...........SẦU TIÊU
(thuận nghịch độc - bát vĩ đồng âm - bát thủ đồng âm)
               Thuận.
      ***************
Yêu quá bởi nàng chỉ mộng mơ
Diệu huyền tên đẹp khỏa trăng mờ
Xiêu lòng nhả ngọc chưa về nỡ
Điếu đổ phun châu vẫn đợi chờ
Nhiều ít đã chung tình một thưở
Thiếu thừa còn lẻ bóng muôn giờ
Tiêu sầu tự sướng đời luôn mở
Chiều sớm mải mê xướng họa thơ.

                    Nghịch.
           ****************
Thơ họa xướng mê mải sớm chiều
Mở luôn đời sướng tự sầu tiêu
Giờ muôn bóng lẻ còn thừa thiếu
Thuở một tình chung đã ít nhiều
Chờ đợi vẫn châu phun đổ điếu
Nỡ về chưa ngọc nhả lòng xiêu
Mờ trăng khỏa đẹp tên huyền diệu
Mơ mộng chỉ nàng bởi quá yêu...
              1/4/2016
Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi