Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

DẠI KHÔN


Dại biết sửa ngay thế mới khôn
Dại đừng ngu ngốc cứ khoe khôn
Khôn truyền trò dốt lâu còn dại
Dại học thầy tài chóng đã khôn
Khôn quá không nên, không quá dại
Dại vừa có thể để vừa khôn
Khôn ngoan lỡ bước âu thành dại
Dại dột gặp may lại hóa khôn 
21/6/2015
Đõ Xuân Đào

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

VỊNH CÁI LƯỠI


VỊNH CÁI LƯỠI

Trời tặng muôn loài - cái chẳng xương

Để ăn, tỏ cảm xúc đời thường

Con người hòa thuận êm muôn cõi

Xã hội công bằng dịu mọi phương

Mềm dẻo hiệp thương ngăn chiến trận

Cương trường đấu lý giữ biên cương

Hát hay, chửi giỏi đều do nó

Hãy nói ngọt ngào để dễ thương!

21/5/2015

Đỗ Xuân Đào

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Túi thơ,bầu rượu (họa thơ Sơn Ca Thùy Linh)


Muốn họa thơ cùng mới khó sao

Tìm câu,lựa ý mãi không vào

Thôi đành gác bút xin lui gót

Đâu dám tranh lời đọ thấp cao

Hôm sớm vui lòng anh tới đón

Tháng ngày sướng dạ chị sang chào

Vui vầy bè bạn quên buồn tủi

Hạnh phúc bên mình -được đổi trao

Sơn Ca Thùy Linh.


Họa vui cùng Sơn Ca Thùy Linh:

Túi thơ, bầu Rượu

Thùy Linh sang họa thật vui sao

Cửa đã mở đây đón bạn vào

Chớ ngại nhà tranh xây vẫn thấp

Đừng e vách đất đắp chưa cao

Thân tình đâu phải cao mâm cỗ

Vẹn nghĩa chi hơn quý tiếng chào

Lục bát, Đường Thi cùng xướng họa

Túi thơ, bầu rượu cứ mời trao

31/5/2015

Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi