Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

ĐỐ THƠ

THƠ ĐỐ ĐẦU XUÂN
          (Mời họa giải đố)
Mẹ sinh trọn vẹn đẹp bình thường
 Một cái bốn con rất dễ thương
Gan dưới lê la vào mọi lối
Mu trên lăn lộn tới muôn đường
Đằng sau bụng phưỡn đi mươi hướng
Phía trước lưng gù chạy tám phương
Lồi mắt, tròn đầu chung một ống
Trọn đời khăng khít tựa tơ vương./.
24/2/2016
                                           Đỗ Xuân Đào

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

NGUYÊN TIÊU (Dịch thơ Hồ Chí Minh)


Nguyên tiêu 元宵 • Rằm tháng riêng
元宵  

今夜元宵月正圓, 
春江春水接春天。 
煙波深處談軍事, 
夜半歸來月滿船。


Nguyên tiêu 

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, 
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên. 
Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Dịch nghĩa 

Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn, 
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân. 
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân, 
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.
Tháng 2 năm 1948. 

Dịch thơ

Trăng tỏ đêm rằm giữa tháng giêng 
Xuân sông, xuân nước nối xuân thiên 
Việc quân bàn bạc nơi sương khói 
Về chở trăng khuya ắp mạn thuyền
23/2/2016
Đỗ Xuân Đào

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Đừng chê gái tuổi Thân


Đừng chê gái tuổi Thân
Người bạn Minh Châu đứng tuổi thân
Mắt xanh đang lúng liếng trong ngần
Thiên can sáu lượt còn tươi rói
Chi Giáp năm vòng vẫn rạng xuân
Con gái ba mươi chung một cõi
 Thân trai bốn chục khác đôi phần
Ước chi có được hoa khôi ấy
Sướng cả đời người nặng ái ân...
       3/2/2016
Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi