Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

LÀ CÁI GÌ


LÀ CÁI GÌ?

(thơ đố tục, giảng thanh)


TRÊN đời đủ chuyện ngược đời
LÔNG bông lại hóa ra người chăm ngoan
VÀ bao mánh khóe mưu gian
DƯỚI chiêu giúp lúc cơ hàn khó khăn
CŨNG vì cuộc sống làm ăn
LÔNG công rực rỡ che thân xấu mà
ĐÊM dài lấp ló quỷ ma
HÔM này chưa lộ vẫn là người ngoan
SAY sưa con nợ bần hàn
ĐẮM đuối xoay vần con tạo về đâu?
CHÚNG sinh ai dám kêu cầu
LỒNG công tư lại lên lầu chơi hoa
VÀO ra bao kiếp xót xa
NHAU nhau một đám chỉ là mọt dân!


Nhặt các chữ đầu câu được cặp thơ lục bát:
TRÊN LÔNG VÀ DƯỚI CŨNG LÔNG
ĐÊM HÔM SAY ĐẮM CHÚNG LỒNG VÀO NHAU

Mời mọi người đoán là cái gì?
 27-3-2017
Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi