Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Tĩnh dạ tứ (静夜思) Dịch thơ Lý BạchCác bạn blog thân mến!
Gần hết năm Giáp Ngọ rồi .....
Bầu trời nơi tôi u ám... buồn tình đem bài Tĩnh dạ tứ củ Lý Bạch ra nhâm nhi cho khuây khỏa

静夜思
李白
床前明月光,
疑是地上霜。
举头望明月,
低头思故乡

Tĩnh dạ tứ
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
--Dịch Nghĩa--
Đầu giường, ánh trăng rọi sáng,
Tưởng là sương trên mặt đất
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê cũ
Ánh trăng tỏa chiếu trước đầu giường
Mặt đất mơ hồ lóng lánh sương.
Ngước mắt phương trời trông ánh nguyệt
Gục đầu thầm lặng nhớ quê hương .

Dịch thơ:

Xúc Cảm Đêm Trăng

1-
Đầu giường trăng tỏ rạng
Đất trắng ngỡ như sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

2-
Giường khuya trăng chiếu bời bời
Sương rơi phủ đất ngỡ đời chiêm bao
Ngẩng đầu trăng sáng trên cao
Cúi đầu ngấn lệ nghẹn ngào.... cố hương
Hải Đà


3-

Đêm yên tĩnh

I - Bài gốc

Vằng vặc trăng soi sáng trước giường
Long lanh đất bạc ngỡ màn sương
Ngẩng lên ngước mắt nhìn vầng Nguyệt
Cúi xuống gục đầu nhớ cố hương

II – Bỏ hai chữ đầu câu

Trăng soi sáng trước giường
Đất bạc ngỡ màn sương
Ngước mắt nhìn vầng Nguyệt
Gục đầu nhớ cố hương

III – Bỏ hai chữ thứ ba và thứ tư

Vằng vặc sáng trước giường
Long lanh ngỡ màn sương
Ngẩng lên nhìn vầng Nguyệt
Cúi xuống nhớ cố hương

IV – Bỏ ba chữ đầu câu

Soi sáng trước giường
Bạc ngỡ màn sương
Mắt nhìn vầng Nguyệt
Đầu nhớ cố hươngV – Bỏ bốn chữ đầu câu

Sáng trước giường
Ngỡ màn sương
Nhìn vầng Nguyệt
Nhớ cố hương

12/10/2014
Đỗ Xuân Đào


4 - Cảm xúc đêm trăng
Trăng soi vằng vặc trước giường
Ngoài sân bàng bạc tưởng sương xuống dày
Ngẩng lên ngắm nguyệt rẽ mây
Cúi đầu não nuột lòng này nhớ quê

Đỗ Xuân Đào 5 -  Ánh trăng sáng rọi đầu giường
Ngỡ là mặt đất phủ sương trắng rồi
Ngẩng đầu dõi ánh trăng soi
Cúi đầu lại nhớ bời bời cố hương
Thu Nguyên


Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi