Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Họa thơ blog Phương Nam

http://s18.postimg.org/4ipk447fd/Trang_5555_copy.jpg

THI
THI phú người trao thật sáng trong
THI này ý tứ phải tinh thông
THI văn trau chuốt hay từ bút
THI pháp "thôi xao" đẹp tự lòng
THI thố đường đời hơi vất vả
THI đua xã hội quyết thành công
THI nào cũng phải luôn vươn tới
THI đạt đỉnh cao thỏa ước mong.
22/9--PNam

HỌA
Họa ra cảnh vật thật là trong
HỌA xã hội ta để hiểu thông
HỌA thảm lúa xanh yên chắc dạ
HỌA nhà máy đỏ vững bền lòng
HỌA nền kinh tế đang tăng tiến
HỌA tảng chiến tranh đã lập công
HỌA bức tranh quê tươi đẹp mãi
HỌA cho tất cả mọi người mong
26/9/2014
Đỗ Xuân Đào

Đã có THI HỌA rồi mời mọi người tiếp cho đủ: CẦM - KỲ - THI - HỌA cho vui nhé!
Chúc mọi người vui vẻ!

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi