Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Tình Buồn


TÌNH BUỒN
(họa thơ Trần Đình Thiện, lục bát, thuận nghịch độc)
Mong chờ lệ nhỏ tàn đêm
Lòng ơi xiêu vẹo chuốc thêm u sầu
Yêu ai được chóng têm trầu
Liêu cô tình lỡ bạc đầu phơi sương
Mình mình một bước trên đường
Tình phai đâu dễ được lường à ơi
San, chia phúc hạnh cho đời
Đàn nâng than thở để người đâu nghe
Tàn duyên ủ dột e dè
Tan Sương mờ mịt để hè qua thu
Mờ mờ đổ bóng mù mù
Đọc Ngược:
BUỒN TÌNH
Mù mù bóng đổ mờ mờ
Thu qua hè để mịt mờ sương tan
Dè e dột ủ duyên tàn
Nghe đâu người để thở than nâng đàn
Đời cho phúc lộc chia san
Ơi à lường dược dễ đâu phai tình
Đường trên bước một mình mình
Sương phơi đầu bạc lỡ tình cô liêu
Trầu têm chóng được ai yêu
Sầu u thêm chuốc vẹo xiêu ơi lòng
Đêm tàn nhỏ lệ chờ mong…
3/8/2016
Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi