Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

MỜI GIAO LƯUMỜI GIAO LƯU
Cùng nhau xướng họa những vần thơ
Thấp thỏm mừng vui lẫn đợi chờ
Chọn ý buông vần không ảo mộng
Tìm lời thả luật chẳng hồ mơ
Chim trời rong ruổi ta sao hiểu
Cá biển tung tăng bạn vẫn ngờ
Cùng cảm mến nhau thì hội tụ
Giao lưu học hỏi nỡ nào ngơ
5/8/2014
Đỗ Xuân ĐàoThứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

CÂU ĐỐI NÓI LÁI

vế ra: 
Làng Vọng còn hơn cái Lọng Vàng,
Mang Sơ tấm áo chớ Mơ Sang, 
Nhắn Bạn lên non đừng Bắn Nhạn, 
Hang Lỗ tìm vào bắt Hổ Lang 
(Thảo Am Nguyễn Khoa Vi)
vế đối
Chàng Vuông giấu kín chiếc chuông vàng
Mang sãi vào chùa nguyện mãi sang
Hẹn thổ dân chơi không hổ thẹn
Hàng lanh bày bán khắp hành lang
4-8-2017
Đỗ Xuân Đào

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi