Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Bạn thơ

Anh VŨ VIỆT HÙNG hỏi:
NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG VÀO AI BÂY GIỜ.?
Tôi xin trả lời:
TRĂM ĐIỀU HẪY CỨ TRÔNG VÀO MỘT TA NÈ
(chiết tự dĩ đề vi thủ, tứ tuyệt trường thiên)
T ình thơ gặp gỡ sức dâng trào
R ượu ngọt lâm li thỏa ước ao
Ă n nói tưng bừng ngày hội ngộ
M ừng vui khôn xiết mận mai đào
Đ iểm qua kỷ niệm cũ ra sao
I n khắc bài thơ viết bữa nào
Ề nh ễnh câu từ nghe khập khiễng
U minh liêm luật đọc chưa vào
H ỏi han thăm thú chuyện riêng tây
à u trĩ mà quên quả thật gay
Y thể lòng mình không thấu đáo
C òn chi nói chuyện bạn bè đây
Ứ a mi cảm động bởi hôm nay
T ình nghĩa trong nhau vẫn đủ đầy
R ạo rực lòng tôi đang chất chứa
Ô n tồn ý bạn đã tràn đầy
N gày qua tháng lại thoáng mây trôi
G ió thoảng hương xuân hết cả rồi
V ương víu bây giở đàn cháu nhỏ
À ơi nội ngoại mấy mâm ngồi
O ng bay, bướm lượn tưởng rong chơi
M ật ngọt làm ra để tặng đời
Ộ p oạp vài câu vui chút đỉnh
T ào lao mấy chữ ấy đừng cười
T ay trong tay để lại chia xa
A nh với tôi làm một khúc ca
N ào hãy cười lên, giờ bịn rịn
È o èo nước mắt cứ trào ra
11/8/2016
Đỗ Xuân Đào
Bài của Vũ Việt Hùng Viet Hung Vu
NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG VÀO AI BÂY GIỜ.?
Những điều mắt thấy tai nghe.
I n vào tim óc hết che được rồi.
Ê chề đau đớn chẳng vui.
M ăt mờ lệ rớt ngậm ngùi biết bao.
T iền vay bạc mượn nợ cao.
I m hơi lặng tiếng khác nào tiếp tay.
N ghĩ suy những chuyện không hay.
V iệc dân, việc nước thế này rồi sao?
A n nguy dân tộc thế nào?
K hông người cứu giúp biết sao hởi trời.
Y ên bình khó thật ai ơi.
V ui gì thấy cảnh dất trời nhiễu nhương.
O m sòm tai tiếng tứ phương.
N gẫm đi suy lại mà thương dân mình.
G ió mưa bảo tố chiến chinh.
V ượt bao gian khổ thất kinh hoãng hồn.
A n sinh đâu dể bảo tồn.
O ng làm bướm chịu khéo khôn thế nào?
A i người cứu giúp xông vào.
I m nghe tiếng gọi xốc vô cứu đời.
B iển trần dù lắm chơi vơi.
Ấ y ai tài đức xin mời cứu nguy.
Y ên tâm dẹp bỏ thị phi.
G iúp đời mang lại những gì đẹp vui.
I n sâu tâm khảm mọi người.
Ơ n nầy mãi mãi muôn đời không quên.
VH.

Khách trong vòng kết nối

Người theo dõi