Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

MỜI GIAO LƯUMỜI GIAO LƯU
Cùng nhau xướng họa những vần thơ
Thấp thỏm mừng vui lẫn đợi chờ
Chọn ý buông vần không ảo mộng
Tìm lời thả luật chẳng hồ mơ
Chim trời rong ruổi ta sao hiểu
Cá biển tung tăng bạn vẫn ngờ
Cùng cảm mến nhau thì hội tụ
Giao lưu học hỏi nỡ nào ngơ
5/8/2014
Đỗ Xuân ĐàoKhách trong vòng kết nối

Người theo dõi